Nábory

Každý rok organizujeme nábory do rôznych vekových kategórií. Splňte nami požadované kritériá a staňte sa naším členom! Nábory prebiehajú 1x ročne celý september v precovných dňoch v čase od 15.30 - 18.30 hod. Náboru sa môžu zúčastniť deti od 6 - 15 rokov. Nepremeškajte príležitosť! V školskom roku 2015/2016 sme nemohli zozbrať z kapacitnýh dôvodov všetkých záujemcov. V súčasnosti v našom oddiely evidujeme viac ako 100 členov.

Kontakt

MŠK Vranov nad Topľou - oddiel judo
Ul. Dr. C. Daxnera 87
Vranov nad Topľou
093 01
+421905607858
+421918665637
+421918299674
sokol.vt@gmail.com